ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

2,5 μηνών-18 μηνών


ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

1,5 ετών - 3 ετών


ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

3- 4 ετών



Το παιδαγωγικό πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο ώστε να υπηρετεί τις ανάγκες του Παιχνιδιού, της Αγωγής και της Μάθησης κάθε ηλικίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, τα παιδιά προσεγγίζονται με αγάπη, στοργή, φροντίδα, εμπιστοσύνη, αποδοχή και κατανόηση, με διάλογο και επεξήγηση.

Οι ώρες ελεύθερου παιχνιδιού σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, ανάπαυσης και χαλάρωσης προσδιορίζονται βάσει της ηλικίας των παιδιών, καθώς και των ατομικών και βιολογικών αναγκών τους.

Στόχοι του σχολείου μας είναι:

 • να θέτει ρεαλιστικούς στόχους και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας
 • να ενισχύει την αλληλεγγύη των παιδιών μεταξύ τους, τη συνεργασία με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς άλλων βαθμίδων και γενικά το άνοιγμα του Νηπιαγωγείου στην ευρύτερη κοινωνία
 • να προάγει την ενιαία γνώση και τη διαθεματικότητα
 • να προκαλεί το ενδιαφέρον για μάθηση, να προάγει τη γνώση, να καλλιεργεί δεξιότητες, να αναπτύσσει στάσεις ζωής και αξίες, να διαμορφώνει συνειδήσεις μέσα σ' ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον, γεμάτο ποικίλα ερεθίσματα και δυνατότητες ενασχόλησης των νηπίων με αυτά
 • να μην απαγορεύει στα παιδιά να κάνουν λάθη, να μην επιδιώκει την εξασφάλιση «σωστών» απαντήσεων, αλλά να αξιοποιεί τα λάθη τους στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου
 • να ενισχύει, τέλος, την αυτοαντίληψη, την αυτονομία, τη δημιουργική έκφραση, την κριτική σκέψη και τη γενικότερη νοητική, συναισθηματική, ψυχοκινητική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού μέσα από ένα πρόγραμμα ευέλικτο, ικανό να ανανεώνεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της εποχής μας.

  Τα παιδιά πρέπει και επιβάλλεται να ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ.


ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η ομάδα μας αποτελείται από :

 • διοικητικά στελέχη
 • νηπιαγωγούς-βρεφονηπιοκόμους ως εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό
 • μαγείρισσα
 • υπαλλήλους καθαριότητας
 • δασκάλα αγγλικών
 • δασκάλα Γερμανικών
 • δασκάλα μουσικής
 • δασκάλα θεατρικού παιχνιδιού
 • δασκάλα χορού

και πλαισιώνεται από ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες:

 • Παιδίατρο
 • Λογοθεραπευτή / Ειδ. Παιδαγωγό
 • Παιδοψυχολόγο
 • Παιδοδοντίατρο
 • Κοινωνική Λειτουργό

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 •  Αίτηση Εγγραφής ( συμπληρώνεται από τον γονέα στον χώρο μας).
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού ή πιστοποιητικό οιογενειακής κατάστασης ( για τα επίσημα στοιχεία στου παιδιού).
 • Βεβαίωση παιδιάτρου ότι το παιδί είναι υγιές και επιτρέπεται να συμμετέχει σε δραστηριότητες του σχολείου.(παρέχεται από εμάς & συμπληρώνεται από την/τον παιδίατρό σας)
 • Αντίγραφο από το βιβλιάριο υγείας παιδιού στο οποίο να φαίνεται ο πλήρης εμβολιασμός του.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ