Εφαρμόζουμε το παιδαγωγικό σύστημα του Reggio Emilia

Τι είναι η παιδαγωγική προσέγγιση Reggio Emilia;
 

Το όνομά της προέρχεται από την ιταλική πόλη Reggio Emilia, όπου ο δάσκαλος Loris Malaguzzi δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στα ενδιαφέροντα των παιδιών, μέσα από ένα αυτό-καθοδηγούμενο πρόγραμμα σπουδών.

Η προσέγγιση του Reggio Emilia είναι μια καινοτόμος και εμπνευσμένη προσέγγιση στην παιδική εκπαίδευση που θεωρεί το παιδί ισχυρό και ικανό με βαθιά περιέργεια και δυνατότητες. Αυτή η έμφυτη περιέργεια οδηγεί τα παιδιά να καταλάβουν τον κόσμο τους και τη θέση τους μέσα σε αυτό.


Πρόκειται για μια συνεργατική διδασκαλία. Αντί το παιδί να θέτει μια ερώτηση και ο ενήλικας να του προσφέρει τις απαντήσεις, η αναζήτηση γίνεται μαζί. Ο δάσκαλος θεωρείται «συμμαθητής» και όχι εκπαιδευτής.  

 

Συνήθως, η προσέγγιση Reggio εφαρμόζεται στις προσχολικές και στις πρώιμες παιδικές ηλικίες, αλλά αυτή η προσέγγιση με γνώμονα το παιδί μπορεί να προσαρμοστεί και στο σπίτι. Εκτός από τους γονείς και το σχολείο, υπάρχει και ο «τρίτος δάσκαλος», το περιβάλλον.

 

Κάθε μαθητής, δάσκαλος, γονέας είναι διαφορετικός. Ακόμη και σχολεία που είναι εμπνευσμένα από το Reggio δε μπορεί να είναι ίδια, καθώς οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών σε κάθε κοινότητα είναι διαφορετικά.

Reggio Emilia στην προσχολική ηλικία

Το πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης του Reggio Emilia στην Ιταλία έχει αναγνωρισθεί και ανακηρυχθεί ως ένα από τα καλύτερα συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης στον κόσμο.

Τα τελευταία 30 χρόνια, οι εκεί εκπαιδευτικοί έχουν αναπτύξει μια ξεχωριστή δημιουργική προσέγγιση, η οποία καλλιεργεί τη διανοητική ανάπτυξη των παιδιών, μέσω μιας συστηματικής εστίασης στη συμβολική αναπαράσταση.

Τα μικρά παιδιά ενθαρρύνονται να διερευνήσουν το περιβάλλον τους και να εκφραστούν μέσα από πολλές «γλώσσες» ή μορφές έκφρασης, συμπεριλαμβανόμενου του λόγου, της κίνησης, του σχεδίου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής, του παιχνιδιού με τις σκιές, του κολάζ και της μουσικής.

Η παιδαγωγική μέθοδος Reggio Emilia οδηγεί τα παιδιά σε εκπληκτικά επίπεδα συμβολικής δεξιότητας και δημιουργικότητας. Το σύστημα περιλαμβάνει την ολοήμερη αγωγή του παιδιού, που είναι ανοικτή για όλα τα κοινωνικά στρώματα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με ειδικές ανάγκες.


Ο ρόλος του γονιού
 

Ο ρόλος μας ως ενηλίκων είναι να παρατηρούμε τα παιδιά, να ακούμε τις απορίες τους και τις ιστορίες τους, να βρίσκουμε αυτά που τους ενδιαφέρουν και να τους δίνουμε ευκαιρίες να εξερευνήσουν περαιτέρω αυτά τα ενδιαφέροντα.

Ο ρόλος του δασκάλου

Δεν είναι ο παντογνώστης παρατηρητής, αλλά «συμμαθητής». Δεν υπάρχουν κολλέγια εκπαίδευσης που να εκπαιδεύουν κάποιον για να είναι δάσκαλος του Reggio Emilia. Δεν υπάρχουν εγχειρίδια για το δάσκαλο, ούτε οδηγίες. Τα παιδιά είναι ικανά να κατασκευάσουν τη δική τους μάθηση και να αναζητούν τη γνώση μέσω των δικών τους ερευνών.
 

Ο ρόλος του περιβάλλοντος

Το περιβάλλον θεωρείται ο «τρίτος δάσκαλος» και εμπνέει τα παιδιά. Ένα περιβάλλον γεμάτο φυσικό φως και τάξη. Οι ανοιχτοί χώροι είναι απαλλαγμένοι από ακαταστασία, όπου κάθε υλικό εξετάζεται για το σκοπό του. Ο χώρος ενθαρρύνει τη συνεργασία, την επικοινωνία και την εξερεύνηση και παρέχει αυθεντικά υλικά και εργαλεία.

Επιπλέον, δίνεται έμφαση στη συνεργασία, στη λειτουργία σε ομάδες, μέσα στις οποίες κάθε παιδί είναι ίσος συμμετέχων. Καθώς τα παιδιά επικοινωνούν με τους άλλους έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν πράγματα.

Επίσης, να θέσουν ερωτήσεις, να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα ως παιχνίδι για να διερευνήσουν, να προβληματιστούν για τις εμπειρίες τους. Δίνεται έμφαση στην τεκμηρίωση των σκέψεων των παιδιών μέσα από φωτογραφίες, οπτικές παραστάσεις, σχέδια, γλυπτά, ζωγραφική, χορό, κίνηση, παιχνίδι, μοντελοποίηση, όλα σχεδιασμένα για να δείξουν τη διαδικασία μάθησης του παιδιού.


Άλλωστε σύμφωνα με την παιδαγωγική προσέγγιση του Reggio Emilia τα παιδιά έχουν 100 γλώσσες για να εκφραστούν. Η προσέγγιση Reggio Emilia δίνει έμφαση στην πρακτική μάθηση που επιτρέπει στο παιδί να χρησιμοποιεί όλες τις αισθήσεις του και όλες τις γλώσσες του για να μάθει. Έτσι, τα παιδιά χρησιμοποιούν πολλούς και διαφορετικούς τρόπους για να εκφράσουν τις σκέψεις και τη δημιουργικότητά τους.


ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ είναι ευέλικτο, τηρούνται όμως ορισμένα βασικά χρονικά σημεία αυτού όπως προσέλευση, αναχώρηση των παιδιών, ώρες φαγητού, διαλείμματος, ανάπαυσης. Ενδεικτικά το πρόγραμμα απασχόλησης των παιδιών είναι:


ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:

7:00 π.μ. - 8:45 π.μ.: Προσέλευση βρεφών. Ικανοποίηση ατομικών αναγκών, ανάπαυση ή ελεύθερη απασχόληση.

9:00 π.μ. - 9:30 π.μ.: Πρωινό

9:30 π.μ. - 12:00 π.μ.:  προγράμματα για εξέλιξη του παιδιού στην κοινωνική, συναισθηματική, νοητική και κινητική του ανάπτυξη και υποβοήθηση κατάκτησης αυτονομίας.

12:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.: Προετοιμασία - φαγητό.

13:00 μ.μ. - 15:30 μ.μ.: Ανάπαυση - απογευματινό.

15:45 μ.μ. - 16:00 μ.μ.: Προετοιμασία - Αποχώρηση.


ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

7:00 π.μ. - 8:30 π.μ.: Υποδοχή των παιδιών. Ο παιδαγωγός προτρέπει και ενθαρρύνει τα παιδιά να ενσωματωθούν σε ομάδες παιχνιδιού ή απασχόλησης στις «παιδαγωγικές γωνιές δραστηριοτήτων» συμβολικού χαρακτήρα, στις γωνιές γνώσεων (βιβλίου κ.λ.π.) ή τους προτείνει απασχόληση με το οικοδομικό - κατασκευαστικό υλικό ή άλλο παιδαγωγικό υλικό.

9:00 π.μ. - 9:30 π.μ.: Πρωϊνό.

9:30 π.μ. - 10:00 π.μ.: Ο παιδαγωγός προγραμματίζει και συζητά με τα παιδιά τις δραστηριότητες της ημέρας. Μουσικοκινητικές - ρυθμικές δραστηριότητες

10:00 π.μ. - 11:00 π.μ.: Προγραμματισμένες δραστηριότητες της ημέρας ανά τμήμα.

Εποχικές δραστηριότητες

Τα παιδιά μέσα από κατάλληλα προγράμματα έρχονται σε επαφή με τη γλώσσα,τα υλικά κατασκευής,τη μουσική, τον χορό, το θέατρο ,τη ζωγραφική,κ.α.

11:00 π.μ. - 12:00 π.μ.: Διάλειμμα των παιδιών - εκ περιτροπής ανά ένα ή δύο τμήματα - διάρκειας γύρω στα 30 λεπτά. Ελεύθερη απασχόληση στις «γωνιές», ή ομαδικά παιχνίδια στην τάξη και στην αυλή, ψυχοκινητικές δραστηριότητες, κουκλοθέατρο, παραμύθι- αφήγηση..


12:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.: Μεσημεριανό φαγητό. Ατομική υγιεινή πριν και μετά το φαγητό.

13:00 μ.μ. - 14:00 μ.μ.: Σταδιακή αναχώρηση των παιδιών που φεύγουν νωρίς. Ήσυχες δραστηριότητες (άκουσμα μουσικής, αφήγηση παραμυθιού, μυθοπλασία, τραγούδι, διάβασμα βιβλίου). Δραστηριότητες στις γωνιές γνώσεων - πληροφόρησης. Παιχνίδια με το λόγο.

13:00 μ.μ.- 15:30 μ.μ.: Ανάπαυση.
15:30 μ.μ.- 16:00 μ.μ.:  Ελεύθερη απασχόληση. Τακτοποίηση των τάξεων. Αναχώρηση.

Το παραπάνω πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιμέρους ηλικίας.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
απογεύματα και πρωινά Σαββάτου 

ΡΥΘΜΙΚΗ-ΧΟΡΟΣ
zumba-yoga

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ-ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ -ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ -ΦΩΝΗΤΙΚΗ-ΠΙΑΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΑ PARTY

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες